Komunikat dla rodziców

Przypominamy o obowiązku przyprowadzania do przedszkola wyłącznie dzieci zdrowych!!!

Z uwagi na panującą sytuację epidemiczną dzieci nawet z lekkimi objawami infekcji (tj. katar, kaszel, ból gardła, przebyta biegunka) powinny zostać w domu!!!

 

Rekrutacja do Przedszkola w Bobrowej na r. szk. 2023/2024

 

Informacja o rekrutacji do przedszkola na r. szk. 2023/2024

15 września - Międzynarodowy Dzień Kropki

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KROPKI

Jest to święto kreatywności, odwagi i zabawy.

 

Drodzy Rodzice! 15 września (środa) obchodzimy w naszym przedszkolu DZIEŃ KROPKI. Prosimy o założenie dzieciom w tym dniu przynajmniej jednej rzeczy w kropki.

DZIĘKUJEMY!

Zarządzenie Nr 1/2021/2022 Dyrektora Zespołu Szkół w Bobrowej z dnia 31 sierpnia 2021r.

Zarządzenie Nr 1/2021/2022

Dyrektora Zespołu Szkół w Bobrowej z dnia 31 sierpnia 2021 r.

w sprawie procedur i regulaminów bezpieczeństwa w czasie pandemii covid-19

Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020.493 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz.U.2021.982), Wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek obowiązujących od 1 września 2021 r., zarządza się co następuje:

§ 1

W prowadza się procedury i regulaminy bezpieczeństwa obowiązujące w Zespole Szkół w Bobrowej w czasie trwania epidemii COVID-19, które stanowią załączniki do zarządzenia (Procedura bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania świetlicy szkolnej, Procedury bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej w Bobrowej, Procedury bezpieczeństwa w Przedszkolu w Bobrowej, Regulamin bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania biblioteki szkolnej).

§ 2

Procedury i regulaminy obowiązują wszystkich pracowników zespołu szkół.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik:

Procedury bezpieczeństwa w Przedszkolu w Bobrowej w czasie trwania pandemii Covid-19

Spotkania informacyjno-organizacyjne dotyczące r. szk. 2020/2021

Serdecznie zapraszamy na zebrania informacyjno-organizacyjne Rodziców dzieci, które będą uczęszczały do przedszkola w roku szkolnym 2021/2022. Spotkania w poszczególnych grupach odbędą się 30 sierpnia (poniedziałek).

  • 16.30 - grupa 3,4 latki - wejście główne do przedszkola (duża sala),
  • 17.00 - grupa 4,5 latki - wejście drugie ( środkowa sala),
  • 17.30 - grupa 5,6 latki - wejście drugie (najmniejsza sala).

 

1. Prosimy o przybycie na spotkanie tylko jednego rodzica/opiekuna, bez dzieci.

2. Osoba biorąca udział w zebraniu musi być zdrowa.

3. Prosimy o zachowanie wszelkich środków ostrożności, tj. m. in. osłony ust i nosa, dezynfekcji rąk lub noszenia rękawiczek jednorazowych.

4. Prosimy o zabranie długopisu.

© 2020 Przedszkole w Bobrowej. All Rights Reserved. Designed By WarpTheme